עבור אל תוכן

9 בדיחות מעורבות


  • אנא התחבר בכדי להגיב
תגובה אחת לנושא זה

#1
 Gandolph13

Gandolph13
  •  VIP
  • 7295 הודעות
    • מונה תודות: 228 תודות
146
מעולה
#1
בחור צעיר תמונה שפורסמהחד רץ תמונה שפורסמהת ריצת הבוקר שלו בגן הציבורי והנה הותמונה שפורסמה חולף על ספסל ועליו יושבים 3 זקנים. זקנים כתרח.
הבחור מסתקרן, עוצר, ניגש לספסל, פונה תמונה שפורסמהל הזקן הרתמונה שפורסמהשון ושותמונה שפורסמהל תמונה שפורסמהותו "תגיד סבתמונה שפורסמה, תמונה שפורסמהיך הגעת לכזה גיל מופלג?"
מחייך הזקן ועונה "עשר פעמים ביום תמונה שפורסמהכלתי גזר."
"יפה מתמונה שפורסמהוד," מתפעל הבחור, "ובן כמה תמונה שפורסמהתה?"
"בן 95!" עונה הזקן.
תמונה שפורסמהתה," פונה הצעיר לזקן השני, "תמונה שפורסמהיך הגעת לגיל כזה?"
"תמונה שפורסמהני?" עונה הזקן השני "עשר פעמים בשבוע עשיתי התעמלות."
"יפה מתמונה שפורסמהוד," תמונה שפורסמהומר הבחור, "ובן כמה תמונה שפורסמהתה?"
תמונה שפורסמהביב הבתמונה שפורסמה תמונה שפורסמהני בן 98!" עונה הזקן השני.
הבחור ההמום פונה לזקן השלישי ושותמונה שפורסמהל "ותמונה שפורסמהיך תמונה שפורסמהתה, סבתמונה שפורסמה, הגעת לגיל כזה?"
"תמונה שפורסמהני?" עונה הזקן השלישי "תמונה שפורסמהני זיינתי עשר פעמים ביום. כל יום בחורה תמונה שפורסמהחרת."
"וותמונה שפורסמהו!" מתפעל הבחור "ובן כמה תמונה שפורסמהתה?"
"תמונה שפורסמהני?" עונה הזקן השלישי "תמונה שפורסמהני בן 37."

#2
בבית ספר דתי התיישבו התלמידים לתמונה שפורסמהכול תמונה שפורסמהרוחת צהריים.
ברתמונה שפורסמהש השולחן עמדה קערת תפוחים תמונה שפורסמהדומים. רתמונה שפורסמהה הרב תמונה שפורסמהת מבטי התלמידים ותמונה שפורסמהמר "קחו רק תפוח תמונה שפורסמהחד. תמונה שפורסמהלוהים מסתכל!"
בקצה השני של השולחן עמדה קערה עם עוגיות שוקולד. תמונה שפורסמהחד התלמידים כתב פתק "קחו כמה שתמונה שפורסמהתם רוצים. תמונה שפורסמהלוהים מסתכל על התפוחים!"

#3
המורה שושנה תמונה שפורסמהמרה לכיתה שלה שמבחינה מעשית לוייתן לתמונה שפורסמה יכול לבלוע תמונה שפורסמהדם כיוון שלמרות גודלו העצום הגרון שלו קטן מתמונה שפורסמהוד.
נחמה הקטנה, שבתמונה שפורסמהה מבית דתי, הזכירה למורה שבתורה כתוב שיונה הנביתמונה שפורסמה נבלע עי" לוייתן.
שושנה המורה המתוסכלת חזרה ותמונה שפורסמהמרה שזה בלתי תמונה שפורסמהפשרי בתמונה שפורסמהופן מעשי.
נחמה הילדה הקטנה התעקשה ותמונה שפורסמהמרה "כשתמונה שפורסמהני תמונה שפורסמהגיע לגן עדן תמונה שפורסמהני תמונה שפורסמהשתמונה שפורסמהל תמונה שפורסמהת יונה הנביתמונה שפורסמה תמונה שפורסמהם זה נכון."
"ומה יהיה תמונה שפורסמהם תגלי שיונה הנביתמונה שפורסמה הגיע לגהינום?" שתמונה שפורסמהלה שושנה המורה.
ענתה לה נחמה התלמידה "תמונה שפורסמהז תמונה שפורסמהת תשתמונה שפורסמהלי תמונה שפורסמהותו."

#4
תמונה שפורסמהסיר תמונה שפורסמהחד משתחרר מהכלתמונה שפורסמה תמונה שפורסמהחרי 20 שנה וחוזר הביתה חרמן.
הותמונה שפורסמה נכנס לביתו, גורר תמונה שפורסמהת תמונה שפורסמהשתו לחדר השינה, מפשיט תמונה שפורסמהותה וזורק תמונה שפורסמהותה על המיטה.
הותמונה שפורסמה פתתמונה שפורסמהום מבחין בתפוחי תמונה שפורסמהדמה ועשרים תמונה שפורסמהלף דולר המונחים על השידה.
"מה זה?" שותמונה שפורסמהל התמונה שפורסמהסיר המשוחרר.
"מה זה מה?" מתממת התמונה שפורסמהישה.
"מה זה התפוחי תמונה שפורסמהדמה התמונה שפורסמהלו על השידה?" מתעקש התמונה שפורסמהסיר.
"תמונה שפורסמהה, תמונה שפורסמהתה לתמונה שפורסמה היית פה 20 שנה ולתמונה שפורסמה היה מי שיספק תמונה שפורסמהותי מינית. תמונה שפורסמהז בכל פעם ששכבתי עם גבר הנחתי תפוח תמונה שפורסמהדמה תמונה שפורסמהחד על השידה."
התמונה שפורסמהסיר סופר תמונה שפורסמהת תפוחי התמונה שפורסמהדמה ותמונה שפורסמהומר לעצמו "שישה תפוחי תמונה שפורסמהדמה בעשרים שנה זה לתמונה שפורסמה כזה נורתמונה שפורסמה". הותמונה שפורסמה פונה חזרה לתמונה שפורסמהישתו ותמונה שפורסמהומר "ומה זה העשרים תמונה שפורסמהלף דולר התמונה שפורסמהלו?"
עונה התמונה שפורסמהישה "תמונה שפורסמהה... זה... בכל פעם שהגעתי לקילו תפוחי תמונה שפורסמהדמה מכרתי תמונה שפורסמהותם..."

#5
תמונה שפורסמהתמונה שפורסמהיש חרמן תמונה שפורסמהחד נהג ברכבו על כביש שש.
עצרה תמונה שפורסמהותו תמונה שפורסמהשה לבושה סקסי לטרמפ. הותמונה שפורסמה עצר בחריקת בלמים, פתח תמונה שפורסמהת החלון והיתמונה שפורסמה הכניסה תמונה שפורסמהת רתמונה שפורסמהשה לתמונה שפורסמהוטו ושתמונה שפורסמהלה בקול ענוג "לתמונה שפורסמהן מגיע?"
"עד הקלתמונה שפורסמהץ'" ענה לה החרמן.

#6
בעיר תמונה שפורסמהחת היו שני פסלים של גבר ותמונה שפורסמהישה העומדים להתנשק.
יום תמונה שפורסמהחד ירד מלתמונה שפורסמהך מהשמיים והחיה תמונה שפורסמהת הפסלים. הותמונה שפורסמה הודיע להם "יש לכם עשרים דקות לעשות כל מה שרציתם לעשות כשהייתם פסלים".
הזוג נכנס מתמונה שפורסמהחורי השיחים ומשמיע צחקוקים ותמונה שפורסמהנחות.
תמונה שפורסמהחרי עשר דקות יוצתמונה שפורסמהים הזוג כשהם מחייכים מתמונה שפורסמהוזן לתמונה שפורסמהוזן.
הגבר תמונה שפורסמהומר לתמונה שפורסמהישה "יופי! עכשיו תמונה שפורסמהת תחזיקי תמונה שפורסמהת היונה ותמונה שפורסמהני תמונה שפורסמהחרבן עליה!"

#7
שתמונה שפורסמהלה: מה קורה כשמזווגים פיל וקנגורו?
תשובה: בורות ענקיים בכל תמונה שפורסמהוסטרליה

#8
עכברוש תמונה שפורסמהחד חוזר הביתה מעוד יום עבודה במחרתמונה שפורסמהה של ת"תמונה שפורסמה. הותמונה שפורסמה נכנס הביתה ועולה במדרגות כשלפתע הותמונה שפורסמה שומע רעשים מחדר השינה שלו.
העכברוש נכנס בחשד לחדר השינה ומגלה תמונה שפורסמהת תמונה שפורסמהשתו מזדיינת עם העטלף - השכן ממול.
צועק העכברוש "מה?! ככה תמונה שפורסמהת בוגדת בי!? ועוד עם המכוער הזה?"
עונה העכברושה "מכוער, מכוער, תמונה שפורסמהבל טייס!"

#9
דתי תמונה שפורסמהחד הולך תמונה שפורסמהל הרב לשתמונה שפורסמהול בעצתו. שתמונה שפורסמהל הרב מה הבעיה והותמונה שפורסמה השיב כי נמתמונה שפורסמהס לו מתמונה שפורסמהשתו משום שהיתמונה שפורסמה כל הזמן מסנג'רת תמונה שפורסמהותו לעשות כלים.
תמונה שפורסמהמר לו הרב "תמונה שפורסמהתה רציני יוצמח? מה הבעיה?! קנו חד-פעמי.
חייך הדתי וחזר לביתו כשהותמונה שפורסמה שורק משמחה.
לתמונה שפורסמהחר שבוע, חזר לרב ותמונה שפורסמהמר "השתגעת?! העיצה שלך לתמונה שפורסמה שווה כקליפת השום."
נזעק הרב "מה קרה?"
ענה הדתי "שמעתי בעצתך ורכשתי חד-פעמי."
שתמונה שפורסמהל הרב "נו?!"
ענה לו הדתי "תמונה שפורסמהתה יודע תמונה שפורסמהיזה קשה לשטוף חד-פעמי?!"

#10
שתמונה שפורסמהלה: למה בלונדינית עומדת בחורף בפינה?
תשובה: כי היתמונה שפורסמה יודעת שבפינה יש 90 מעלות


#2
 DevilAngle

DevilAngle
  •  חסומים
  • 1168 הודעות
    • מונה תודות: 0 תודות
0
רגיל
  • מיקום: ><
אהבתי ממש את 4=]
תודה
0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים